Ehliyet Sınav Soruları

3 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 3

Tebrikler - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor daha iyi soğur.
B
Motor hemen durur.
C
Motor hararet yapar.
D
Marş motoru arızalanır.
Soru 2
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A
Yalnız 3
B
2 ve 4
C
Yalnız 1
D
1 ve 3
Soru 3
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
A
10
B
15
C
5
D
20
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Soru 5
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
70
D
50
Soru 6
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
Soru 7
Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor hararet yapar.
B
Motor daha iyi soğur.
C
Marş motoru arızalanır.
D
Motor hemen durur.
Soru 8
Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Geçiş yollarını
B
Banketleri
C
Yaya geçitlerini
D
Yaya yollarını
Soru 9
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A
Konuşma
B
Gürültü
C
Duyuru
D
Sesli ilan
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A
Platin ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Buji ayarı
D
Debriyaj ayarı
Soru 11
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
B
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 12
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Turnike uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Üçgen bandaj uygulaması
Soru 13
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?  
A
Egzoz zamanı
B
Emme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 14
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 15
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.
A
Yol kenarındaki banketler
B
Diğer aracın sürücüsü
C
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
D
Devamlı yol çizgisi
Soru 16
Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
B
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
C
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
D
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Aydınlatma sistemi
B
Göstergeler sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 18
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Cinsiyeti
B
Boyu
C
Vücut ısısı
D
Yaşı
Soru 19

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
Sabır
Soru 20
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Minibüslerde
B
Motosikletlerde
C
Otobüslerde
D
Otomobillerde
Soru 21
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A
Motosiklet giremez
B
Taşıt trafiğine kapalı yol
C
Taşıt giremez
D
Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 22
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Karın boşluğuna
B
Ayak tabanına
C
Omuzuna
D
Omurgasına
Soru 23
  • Buji
  • Piston
  • Silindir kapağı
Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Vites kutusu
B
Yakıt deposu
C
Debriyaj
D
Motor
Soru 24
Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Radyatör
B
Yağ filtresi
C
Termostat
D
Devridaim pompası
Soru 25
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
A
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
B
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
C
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D
Hızın artırılması gerektiğini
Soru 26
Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
İstiap haddi
B
Kapasite
C
Dingil ağırlığı
D
Taşıma sınırı
Soru 27
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
B
En sol şeritten gitmeli
C
Öndeki aracı geçmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 28
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Trafik polisi
C
Girişimci
D
İlk yardımcı
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Yağ filtresi
B
Su filtresi
C
Benzin filtresi
D
Hava filtresi
Soru 30
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
D
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 31
Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
35
B
25
C
20
D
45
Soru 32
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Tahammül
D
Empati
Soru 33
Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek
B
Takip mesafesine uymamak.
C
Öndeki araca arkadan çarpmak.
D
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
Soru 34
“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Yay
B
Diferansiyel
C
Rot
D
Amortisör
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A
Titreşimleri azaltmak
B
Frenleme performansını azaltmak
C
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
D
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
Soru 37
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Yaralıları belirlemek
B
Yaralıları araçtan çıkarmak
C
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 38
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
D
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
B
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
C
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
D
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Koltuğun ayarlanması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Klimanın açılması
D
Aynaların ayarlanması
Soru 41
I- Daha dikkatli olmaları II- Trafik kurallarına uymaları III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?
A
I - III
B
I - II
C
I - II - III
D
II - III
Soru 42
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Tahribat
B
Trafik kazası
C
Hasar
D
Kayıp
Soru 43
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Alternatörün
B
Endüksiyon bobininin
C
Far ampülünün
D
Marş motorunun
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Aracının arıza yapması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
C
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
D
Trafik işaretlerinin yetersiz olması
Soru 45
Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
D
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
B
Tuzlu ayran içirmek
C
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
D
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
Soru 47
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Bölünmüş yol
B
İki yönlü yol
C
Şerit
D
Tali yol
Soru 48
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Çevre kirliliğinin azalmasına
B
Yakıt sarfiyatının artmasına
C
Trafik yoğunluğunun artmasına
D
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
Soru 49
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  
A
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
B
Aracının hızını artırması
C
Öndeki aracı geçmemesi
D
Aracının hızını azaltması
Soru 50
I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 51
I- El freninin çekilmesi II- Kontağın kapatılması III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
51 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
51Son
Geri dön

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu