Çıkmış Sorular

4 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınav Soruları 4

Tebrikler - Ehliyet Sınav Soruları 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 2
I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
I ve II
B
III ve IV
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 3
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vücutta morarma olması
B
Solunumun güç olması
C
Nabız atımlarının olmaması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 4
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 5
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
B
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
C
Durmanın yasak olduğunu
D
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
Soru 6
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süspansiyon
B
Marş
C
Soğutma
D
Şarj
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Deride kızarıklık olması
C
Nabzın hızlı ve zayıf olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 8
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
A
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
B
Önünde
C
Yol tarafındaki yanında
D
Arkasında
Soru 9
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
2 - 1 - 3 - 4
B
3 - 1 - 2 - 4
C
1 - 2 - 4 - 3
D
2 - 3 - 4 - 1
Soru 10
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Uygun hızla seyretmesi
B
Vites küçültmesi
C
Yavaşlaması
D
Yolcu indirip bindirmesi
Soru 11
Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Turist
B
Alt yapı
C
Turizm sektörü
D
Trafik
Soru 12
I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
A
Hâlsizlik, kendinden geçme
B
İştah artması
C
Solunum zorluğu
D
Baş ağrısı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Böbrekler
B
Pankreas
C
Akciğerler
D
Omurilik
Soru 15
I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I ve II.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 17
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 18
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
B
Teknik değişiklik yaptırılması
C
Hurdaya ayrılması
D
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 19
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 20
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 21
Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Diğer şeride geçemez.
B
Önündeki aracı geçebilir.
C
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
D
Takip mesafesini azaltabilir.
Soru 22
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
Bastırma
B
Engellenme
C
Empati
D
Öfke
Soru 23
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
C
Solunum desteğinin sağlanmasını
D
Kan dolaşımının sağlanmasını
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Zararlı gaz salınımının artması
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
Soru 25
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Bacak bölgesi kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 26
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Doğu
C
Batı
D
Kuzey
Soru 27
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Baş-çene pozisyonu verilerek
B
Ayaklarından çekilerek
C
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 28
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Fren pedalına
B
Debriyaj pedalına
C
Kornaya
D
Vites koluna
Soru 29
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
C
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Rot ayarı
B
Fren ayarı
C
Supap ayarı
D
Far ayarı
Soru 31
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Boyun omurunda zedelenme olan
B
Bulantı ve kusması olan
C
Burun kanaması olan
D
Solunum yolu tıkalı olan
Soru 32
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 34
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Şarj kablosunu
B
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
C
Marş kablosunu
D
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
A
Soluk verişinin hissedilmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Solunum sesinin dinlenmesi
D
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
Soru 36
Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A
Renkli
B
Sabit
C
Kolayca açılabilir
D
Açılıp kapanabilir
Soru 37
Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Kasko belgesinin
B
Kara yolu uygunluk belgesinin
C
Trafik belgesinin
D
Noter satış belgesinin
Soru 38
Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A
Aracın yüksek devirde kullanılması
B
Yakıt deposunun boşaltılması
C
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
D
Aracın düşük hızda sürülmesi
Soru 39
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Açık camlar kapatılır.
B
Önemsenmez yola devam edilir.
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 40

"Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

A
Kamu yararı
B
Öfke yönetimi
C
Çevre hakkı
D
Yaşam hakkı
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
B
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
C
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
D
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru 42
Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler. Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?
A
Alper’in
B
Cem’in
C
Gülnur’un
D
Cem ve Gülnur’un
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz supabı
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz manifoldu
Soru 44
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Yaya yolu
B
Bisiklet yolu
C
Yaya geçidi
D
Banket
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Yakıt sarfiyatının artması
C
Motorun hararet yapması
D
Motorun gücünün artması
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz supabı
C
Egzoz susturucusu
D
Emme susturucusu
Soru 47
• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Y - Y
B
D - Y
C
Y - D
D
D - D
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?
A
Trafik kurallarına uyulmaması
B
Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
C
Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
D
İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması
Soru 49
Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğunun azalmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Yakıt tasarrufuna
D
Hız sınırlarının aşılmasına
Soru 50
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Kasisli yola girileceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu