Çıkmış Sorular

5 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınav Soruları 5

Tebrikler - Ehliyet Sınav Soruları 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
Açık camlar varsa kapatılır.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Motorun devri artırılır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Hız limitlerini aşmak
B
Yorgun ve dalgın olmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Trafik levhalarını önemsemek
Soru 3
Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 4
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Öfke
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Fiziksel hareketinin artırılması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
Soru 6
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Çocuk bağlama sistemleri
D
Koruma başlığı
Soru 7
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Antifriz
B
Benzin
C
Motorin
D
Asitli su
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
C
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
D
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
Soru 9
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 11
Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken; I. Bebeklerde kol atardamarından, II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 12
Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha kısa
C
Daha kalın
D
Daha ince
Soru 13
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Gürültü kirliliğinin azaltılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 14
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Sanık veya suçlu takip eden araçların
B
Toplu taşıma araçlarının
C
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
D
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
B
Kesik kesik akan bir kanama olması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
D
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
Soru 17
Göz bebeklerinde büyüklük farkı •  Geçici hafıza kaybı •  Burundan kan gelmesi Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Göğüs
B
Omurga
C
Karın
D
Baş
Soru 18
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını artırması
B
Takip mesafesini artırması
C
Hızını azaltması
D
Duraklama yapmaması
Soru 19
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 20
Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
B
Şehir içinde ve dışında mecburi
C
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
D
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
Soru 21
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
Öndeki aracın yavaşlaması
D
Görüş mesafesinin kötü olması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Yan aynaların kontrol edilmesi
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Sol sinyal lambalarının yakılması
D
Ani olarak gaz verilmesi
Soru 23
Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiye saygı duyması
B
Empati kurmaktan kaçınması
C
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
D
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Soru 24
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Hızlarını artırmaları
B
Yavaşlamaları
C
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
Araçta bir gözcü bulundurmak
B
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
C
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
D
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
Soru 26
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yakını gösteren ışıkların
B
sis ışıklarının
C
uzağı gösteren ışıkların
D
park ışıklarının
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Karaciğer
B
Mide
C
Akciğer
D
Beyin
Soru 28
Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
B
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin yalnız bırakılması
D
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
Soru 29
I. Aşırı sıvı kaybı II. Kalp ritim bozuklukları III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I ve II.
Soru 30
Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıt
B
Ulaşım
C
Taşıma
D
Tren
Soru 31
Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
İskelet sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 32
Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
El freninin çekilmesi
B
Gaz pedalına basılması
C
1. vitese takılması
D
Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
Soru 33
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?  
A
I, II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
I ve II.
D
II, III ve IV.
Soru 34
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 35
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Günde bir
C
Haftada bir
D
Altı ayda bir
Soru 36
Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
120
B
110
C
100
D
90
Soru 37
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
A
Bisiklet yolunu kullanması
B
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
C
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi
D
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A
Şarj dinamosu
B
Marş motoru
C
Konjektör
D
Alternatör
Soru 39
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Heimlich manevrası
B
Rentek manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 40
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Kısa, öz ve anlaşılır
B
Yazılı, sözlü ve hareketli
C
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D
Şifreli ve gizli
Soru 41
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Eklem bölgesi olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 42
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A
Bacak kemiğinde
B
Ön kol kemiğinde
C
Köprücük kemiğinde
D
Kalça kemiğinde
Soru 43
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
Yalnız 1
D
2 ve 4
Soru 44
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
C
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
D
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
Soru 45
Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Önemli değildir.
C
Daha küçük
D
Aynı
Soru 46
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Bencillik
D
Sabır
Soru 47
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Cam suyu antifrizi
Soru 48
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Sinir sisteminin
D
Dolaşım sisteminin
Soru 49
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Ortasında
C
Üzerinde
D
Altında
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Pazı kemiği
B
Kaval kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Uyluk kemiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu