Çıkmış SorularDeneme SınavlarıEhliyet Sınav Soruları

6 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

6 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları, 6 Nisan 2022 Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Ehliyet Sınav Soruları 6

Tebrikler - Ehliyet Sınav Soruları 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
B
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
C
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
D
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 2
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Şok pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 3
Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
B
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru 4
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp spazmı
D
Kalp krizi
Soru 5
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para cezası ve ceza puanı
B
Hafif hapis cezası
C
Sadece ceza puanı
D
Trafikten men cezası
Soru 6
B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyonet
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Minibüs
Soru 7
I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 8
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
B
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
C
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
D
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
Soru 10
Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yolcuları soldan indirip bindirmek
B
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
C
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
Soru 11
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 12
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dar bir kavisle dönmesi
B
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
C
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 13
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır.
B
İple sarılır.
C
Bantlanır.
D
Değiştirilir.
Soru 14
Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
35
B
50
C
45
D
25
Soru 15
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
B
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
C
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
D
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru 16
Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Yağ göstergesi
D
Motor devir göstergesi
Soru 17
Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A
Dilini ısırmış olabileceği
B
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
C
Omurgasında kırık olabileceği
D
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Sabırlı davranmak
B
Öfkeli olmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
Zorunluluk dışında park etmek
B
Geriye dönmek
C
Hızına uygun şeritte gitmek
D
Geri gitmek
Soru 20
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 21
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III.
C
Yalnız II
D
Yalnız III
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Flaşör
C
Sigorta
D
Sinyal ampulü
Soru 23
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
B
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
C
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
Soru 24
I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?I ve II.
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 25
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 26
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
A
Koma pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 27
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
C
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
D
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
Soru 28
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
B
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
C
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Vantilatör kayışının gergin olması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Kalorifer hortumlarının su sızdırması
Soru 30
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Benzin
B
Karışım
C
Motorin
D
Hava
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
D
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 32

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

A
Elde cep telefonu ile konuşulması
B
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
D
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
Soru 33
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Frenleme performansının artmasına
B
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
C
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
D
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Soru 34
Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
B
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Tam gaz vermekten kaçınılması
Soru 35
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 36
Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Su pompası arızalıdır.
C
Hararet müşürü arızalıdır.
D
Vantilatör kayışı kopmuştur.
Soru 37
Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Kondansatör
B
Vantilatör
C
Yakıt deposu
D
Karter
Soru 38
I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
II - III
B
I - II - III
C
Yalnız I
D
I - II
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Vitesin boşa alınması
C
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
D
Araçta gözcü bulundurulması
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 41
Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
B
Şoka karşı önlem alınması
C
Yara yerinin soğuk tutulması
D
Meyve suyu içirilmesi
Soru 42
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Şok
C
Havale
D
Epilepsi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Solunumun sık ve yüzeysel olması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Kan basıncının artması
D
Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
Soru 44
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Şok durumu
B
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
C
Ayak bölgesinden yılan sokması
D
Beyin kanaması
Soru 45
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Aracını durdurmalı
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
B
Koyu renk giysiler giyilmesi
C
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 47
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 48
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 49
Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
C
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
Soru 50
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Yaşı
B
Boyu
C
Cinsiyeti
D
Vücut ısısı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Sitemizde Nisan 2022 Ehliyet Sınav Sorularının Tamamı Yer Almaktadır.

Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

EhliyetSitesi.com olarak tüm ehliyet sınav sorularını ve online deneme sınavlarını sizler için hazırlamaya devam edeceğiz. Bizleri telegram kanalımızdan ve facebook grubumuzdan takip edebilirsiniz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu