Çıkmış SorularDeneme SınavlarıEhliyet Sınav Soruları

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları, 7 Nisan 2022 Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Ehliyet Sınav Soruları 7

Tebrikler - Ehliyet Sınav Soruları 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
D
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Soru 2
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Soru 3
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
C
112´ye haber verildiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 4
B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Otobüs
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Motosiklet
D
Kamyon
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Rot
B
Amortisör
C
Diferansiyel
D
Yay
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
D
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Soru 7
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Direksiyon kutusunun arızalı olması
B
Debriyaj balatasının aşınmış olması
C
Aracın hızının fazla olması
D
Avans ayarının bozuk olması
Soru 9
I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
A
I ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız III
D
II ve III.
Soru 10
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Adli tıp
B
Kazazede
C
Trafik psikolojisi
D
İlk yardımcı
Soru 11
Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Hidrolik yağına
B
Yağlama yağına
C
Motorine
D
Soğutma suyuna
Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
C
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
D
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
Soru 13
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
B
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
C
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Soru 14
Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Dikkatli geçmelidir.
B
Hızlanmalıdır.
C
Yavaşlamalıdır.
D
Kalkışa hazırlanmalıdır.
Soru 15
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Dur işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Geç işareti
D
Yavaşlatma işareti
Soru 16
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 17
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
tali kusur
C
asli kusur
D
yol kusuru
Soru 18
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
C
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D
Yüklerin bağlanması
Soru 19
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Hava kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Su kirliliği
D
Radyasyon
Soru 20
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Kalça kemiği kırık olan
B
Şoka girmiş olan
C
Omurga kırığı olan
D
Kol kemiği kırık olan
Soru 21
Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
B
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
C
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
D
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
Soru 22
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
B
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
C
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Kırmızı ışıkta durmak
B
Yolcu indirip bindirmek için durmak
C
Öndeki araçların durması sonucu durmak
D
İşaret levhalarına uyarak durmak
Soru 24
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Akünün şarj olmasını sağlamak
C
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
D
Aracın dönüşlerini sağlamak
Soru 25
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 26
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
B
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
C
Motoru tam yükte çalıştırmak
D
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
Soru 29
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
B
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
C
Hızını artırması
D
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
Soru 30
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesinin azaltılması
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
B
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
C
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Soru 32
I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 34
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ karterinden
B
Yağ filtresinden
C
Yağ çubuğundan
D
Yağ göstergesinden
Soru 35
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
A
Demir yolu
B
Uluslararası yol
C
Otoyol
D
Devlet yolu
Soru 36
Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para ve ceza puanı
B
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
C
Ağır hapis cezası
D
Trafikten men cezası
Soru 37
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A
Sağa yanaş
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Dur
Soru 38
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
B
Bir meslek sahibi olmak
C
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 40
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
B
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
C
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
D
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Soru 41
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Hidrolik seviyesine
B
Elektrolit seviyesine
C
Antifriz seviyesine
D
Yağ seviyesine
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Sindirimin değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Kural ihlalinden kaçınmak
B
Sabırlı davranmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Öfkeli olmak
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
B
Titreşimleri azaltmak
C
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
D
Frenleme performansını azaltmak
Soru 45
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur.
B
I. doğru II. yanlıştır.
C
Her ikisi de yanlıştır.
D
I. yanlış II. doğrudur.
Soru 46
Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Antifrizli soğutma suyu
B
Uzun yakıt boruları
C
Eski ve aşınmış lastikler
D
Tam şarjlı akü
Soru 47
Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Takip mesafesi kadar
B
Üç araç boyu kadar
C
Bir araç boyu kadar
D
İki araç boyu kadar
Soru 48
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 49
Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı maddeyle temas şekli
B
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru 50
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Sitemizde Nisan 2022 Ehliyet Sınav Sorularının Tamamı Yer Almaktadır.

Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

EhliyetSitesi.com olarak tüm ehliyet sınav sorularını ve online deneme sınavlarını sizler için hazırlamaya devam edeceğiz. Bizleri telegram kanalımızdan ve facebook grubumuzdan takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu