Çıkmış SorularDeneme SınavlarıEhliyet Sınav Soruları

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları, 7 Nisan 2022 Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Ehliyet Sınav Soruları 7

Tebrikler - Ehliyet Sınav Soruları 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ göstergesinden
B
Yağ karterinden
C
Yağ çubuğundan
D
Yağ filtresinden
Soru 2
Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Soğutma suyuna
B
Motorine
C
Hidrolik yağına
D
Yağlama yağına
Soru 3
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
B
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
C
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
D
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
Soru 4
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur.
B
Her ikisi de yanlıştır.
C
I. doğru II. yanlıştır.
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Avans ayarının bozuk olması
B
Debriyaj balatasının aşınmış olması
C
Aracın hızının fazla olması
D
Direksiyon kutusunun arızalı olması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
B
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
C
Bir meslek sahibi olmak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Kanama varsa, hemen durdurulması
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 8
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Kalça kemiği kırık olan
B
Kol kemiği kırık olan
C
Omurga kırığı olan
D
Şoka girmiş olan
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Öndeki araçların durması sonucu durmak
B
Kırmızı ışıkta durmak
C
İşaret levhalarına uyarak durmak
D
Yolcu indirip bindirmek için durmak
Soru 10
I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 11
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
B
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
C
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
D
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Soru 12
Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Uzun yakıt boruları
B
Antifrizli soğutma suyu
C
Tam şarjlı akü
D
Eski ve aşınmış lastikler
Soru 13
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Kazazede
B
İlk yardımcı
C
Trafik psikolojisi
D
Adli tıp
Soru 14
Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Para ve ceza puanı
C
Trafikten men cezası
D
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
Soru 15
Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Takip mesafesi kadar
B
Bir araç boyu kadar
C
İki araç boyu kadar
D
Üç araç boyu kadar
Soru 16
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
B
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
C
Motoru tam yükte çalıştırmak
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 18
Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
B
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
C
Yakıcı maddeyle temas şekli
D
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Soru 19
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
B
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
C
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
D
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A
Titreşimleri azaltmak
B
Frenleme performansını azaltmak
C
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
D
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
Soru 21
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 22
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
C
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Soru 24
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 25
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A
Hızlan
B
Dur
C
Sağa yanaş
D
Yavaşla
Soru 26
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
C
Kalp çalıştığında
D
112´ye haber verildiğinde
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Sabırlı davranmak
B
Başarılı iletişim kurmak
C
Öfkeli olmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 28
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Akünün şarj olmasını sağlamak
C
Aracın dönüşlerini sağlamak
D
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru 29
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
A
Uluslararası yol
B
Demir yolu
C
Otoyol
D
Devlet yolu
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Araçların muayenesini yapmak
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 31
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
Soru 32
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Yağ seviyesine
B
Antifriz seviyesine
C
Elektrolit seviyesine
D
Hidrolik seviyesine
Soru 33
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sadece para cezası verilir.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 34
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Su kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Radyasyon
Soru 35
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
Soru 36
B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs
Soru 37
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
Soru 38
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
A
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B
70 metreden sonra yolun daralacağını
C
Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Soru 39
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
C
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
D
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
D
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Soru 41
Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
B
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
C
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
D
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
Soru 42
I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
A
I ve III.
B
II ve III.
C
Yalnız III
D
I ve II.
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 44
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
B
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
C
Hızını artırması
D
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
Soru 45
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Çekici
D
Otomobil
Soru 46
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Dur işareti
B
Geç işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Yavaşlatma işareti
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Rot
B
Yay
C
Amortisör
D
Diferansiyel
Soru 48
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Takip mesafesinin azaltılması
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru 49
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 50
Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Kalkışa hazırlanmalıdır.
B
Yavaşlamalıdır.
C
Hızlanmalıdır.
D
Dikkatli geçmelidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Sitemizde Nisan 2022 Ehliyet Sınav Sorularının Tamamı Yer Almaktadır.

Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

EhliyetSitesi.com olarak tüm ehliyet sınav sorularını ve online deneme sınavlarını sizler için hazırlamaya devam edeceğiz. Bizleri telegram kanalımızdan ve facebook grubumuzdan takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu