Deneme Sınavları

Ehliyet Sınavı Hazırlık Soruları Deneme Sınavı Çöz -1

Ehliyet Sınavı Hazırlık Soruları Deneme Sınavı Çöz -1, Ehliyet sınavı MEB hazırlık soruları online ehliyet deneme sınavı çöz.

Elektronik ehliyet sınavına hazırlanan bireyler için güncel Ehliyet Sınavı Hazırlık Soruları Deneme Sınavı Çöz -1 adlı deneme sınavımızı yayınladık. Yazımızın devamındaki soruları çözerek online deneme yapabilirsiniz. Sonuçları al seçeneğine tıklayarak bu deneme sınavından kaç puan aldığınızı ve yanlış sorularını görebilirsiniz.

Ehliyet Sınavı Hazırlık Deneme Soruları-1

Tebrikler - Ehliyet Sınavı Hazırlık Deneme Soruları-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Puanınız %%SCORE%% en yüksek puan %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak
B
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak
C
Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
D
Göz kamaşmasını önlemek
Soru 2
Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
İntikal mesafesi kadar
B
Duruş mesafesi kadar
C
Fren mesafesi kadar
D
Takip mesafesi kadar
Soru 3
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Çekici
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 4
Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A
Aracı yavaş kullanmak için
B
Daha rahat vites değişimi için
C
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
D
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru 5
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Yarısı kadar
C
Aynı
D
10 km/saat daha az
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A
Yakıt tüketiminin azaltılması
B
Hava sirkülasyonunun sağlanması
C
Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
D
Araç içi nem oranının ayarlanması
Soru 7
Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Hizasında
C
Altında
D
Üzerinde
Soru 8
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Araç yakıtının azalması
B
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
C
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
D
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
Soru 9
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Kafatası eklemlerinde
B
Uzun kemiğin ortasında
C
Kısa kemiğin ortasında
D
Hareketli eklem yerlerinde
Soru 10
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 11
Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Yük yüklemek veya boşaltmak
C
5 dakikadan az beklemek
D
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
11 numaralı soru için açıklama 
A şıkkı park etme B şıkkı duraklama C şıkkı duraklama D şıkkı durmadır. "DURMA : Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi- nedeni ile aracın durdurulmasıdır. DURAKLAMA : Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. PARK ETME : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır."
Soru 12
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
B
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
C
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
D
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
Soru 14
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
B
Kazayı yetkililere haber vermek
C
Yaralıları araçtan çıkarmak
D
Yaralıları belirlemek
Soru 15
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar
C
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
D
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
Soru 16
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
B
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
C
Hızlarını artırarak geçmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 17
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Batı
C
Güney
D
Doğu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
İletişim becerilerinin zayıf olması
B
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
C
Telaşlı ve tedirgin olması
D
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
D
B
C
C
B
D
A
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Yürüme alışkanlığı oluşturması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Alternatörün arızalı olması
B
Buji kablolarının gevşek olması
C
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
D
Yağ pompasının arızalı olması
Soru 22
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Sıkıştırma
B
Emme
C
İş
D
Egzoz
Soru 23
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
C
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 25
Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
Buji
B
Regülatör
C
Enjektör
D
Flaşör
Soru 26
Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 27
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A
Taşıt giremez
B
Taşıt trafiğine kapalı yol
C
Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
D
Motosiklet giremez
Soru 28
Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Fren hidroliği göstergesi
D
Hararet göstergesi
Soru 29
Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
B
Depoya benzin ilave edilir.
C
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
D
Arka arkaya marş yapılır.
Soru 30
Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
B
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
C
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
D
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
Soru 31
Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Yakıt sistemindeki
B
Elektrik sistemindeki
C
Yağlama sistemindeki
D
Soğutma sistemindeki
Soru 32
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır.
B
Değiştirilir.
C
Bantlanır.
D
İple sarılır.
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Havalı korna
B
Emniyet kemeri
C
Stepne
D
Güneş gözlüğü
Soru 34
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
60 - 100
C
10 - 20
D
40 - 50
Soru 35
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
A
Arazi taşıtı
B
Ticari taşıt
C
Taşıt katarı
D
Araç
Soru 36
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
B
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
C
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
D
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Periyodik bakım kartı
B
Araç tescil belgesi
C
Yağ değişim kartı
D
Kasko poliçesi
Soru 38
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
80
B
60
C
100
D
40
Soru 39
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Trafikteki görevli sayısı
B
Şehir içindeki trafik kazaları
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Şehirler arasındaki trafik kazaları
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?
A
B
B
C
C
D
D
A
Soru 42
Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
B
Sıcak içecekler verilmeli
C
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 43
I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
II - III - I - IV - V
B
V - I - IV - II - III
C
I - II - III - IV - V
D
III - II - IV - V - I
Soru 44
Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Hareket etmemesi sağlanmalı
B
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
C
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
D
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
Soru 45
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Hoşnutsuzluk
B
Hırçınlık
C
Sorumluluk
D
Bencillik
Soru 46
Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Şanzuman dişlileri
B
Alternatör diyotları
C
Diferansiyel dişlileri
D
Su pompası
Soru 47
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Dalak yırtılması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Şiddetli baş yaralanması
Soru 48
Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Motor yağına
B
Fren hidroliğine
C
Araç yakıtına
D
Soğutma suyuna
Soru 49
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
A
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
B
Dolaşımın değerlendirilmesi için
C
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
D
Kanamanın durdurulması için
Soru 50
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu